FEMEIA SI EROTISMUL SPIRITUALIZAT 
FEMEIA SI EROTISMUL SPIRITUALIZAT
Preț vechi:  45.00 Lei
Preț: 38.00 Lei
Stoc:  stoc
Autor:  Lia Cenan

Editura:  Venusiana
Anul lansării:  2015
Format: 
Pagini:  302 (vol. 1), 256 (vol. 2)
ISBN:  978-606-93792-0-2 (Vol. 1. - ISBN 978-606-93792-1-9, Vol. 2. - ISBN 978-606-93792-2-6)

Rating

Dă un Rating

Această carte le încurajează pe semenele noastre să-și descopere propriul lor potențial și să-l folosească pe deplin. Dar nu se rezumă la sfatul ca ele să-și afirme cu încredere trăsăturile psihologice, ci oferă o hartă indispensabilă pentru cele însuflețite de aspiraþia să-și cunoască esența lăuntrică divină, aflată dintotdeauna în comuniune cu esenþa universului.

Paginile de față identifică și descriu nuanþat calitățile care definesc o femeie excepțională – din punct de vedere trupesc, emoțional, mental și spiritual. Aflăm ce sunt arhetipurile sufletești feminine și cum le pot folosi în practica spirituală cititoarele care-și doresc să se conecteze la gigantica lor forță transformatoare.

Iar revelația acestei lecturi care înflăcărează și inspiră este cea mai voluptuoasă și ușoară metodă pentru a deveni o femeie pe de-a-ntregul fericită, legendară, o femeie a viitorului îndumnezeit, - trezirea zeiței lăuntrice prin fuziuni amoroase bazate pe continenþa sexuală și prin suspendarea totală a menstruaþiei. Cei și cele care doresc să trăiască orgasmul multiplu, să facă saltul de la plăcere la extaz și de la trupescul obișnuit la comuniunea cu întregul univers vor găsi informații preþioase în paginile de față.

Mărturiile unor femei care au învățat singure sau împreună cu iubiții lor continența sexuală sunt o dovadă că este posibil.

Iată o viziune pe care merită să o explorăm, dacă vrem o lume mai bună pentru fiecare dintre semenele noastre și pentru întreaga umanitate

.

Volumul I

Prefață.............. 5

Capitolul 1 - O nouă Perspectivă asupra universului feminin ...... 7 
Perspectiva tradițională, spirituală asupra femeii. Glorificarea eternului feminin ....... 7 
Viziunea deformată, așa-zis modernă, asupra femeii și sexualității.......15 
Redescoperirea universului feminin.................. 26 
Necesitatea spiritualizării actului amoros................41 

Capitolul 2 - Psihologia femeii  reflectată în arhetiPurile sufletești........... 49 
Anumite ipostaze esențiale feminine care sunt latente în structura sufletească și psihoemoțională a fiecărei femei............ 51 
Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil pământ ............... 56 
Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil  apă........... 71 
Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil foc................... 90 
Energiile sufletești arhetipale, corespondente elementului subtil  aer..............109 
Chestionar orientativ pentru stabilirea arhetipului sufletesc feminin........142 

Capitolul 3 - Elemente de psihologie feminină.......................... 159 
Sacralitatea trupului feminin.  Femeia și frumusețea...................159 T
endințe psihoemoționale nefaste cu care se confruntă unele femei............... 177 
Idei-forță profund benefice pentru a deveni o femeie foarte fericită, iubitoare și fermecătoare .......... 199 
Umorul, o modalitate stenică pentru a depăși traumele afective ............................................. 205 

Capitolul 4 - Diferențe între structura psihoemoțională a femeii și cea a bărbatului  ......... 215 Principiul masculin și principiul feminin reflectă diferențele psihoemoționale   ale femeii și ale bărbatului........ 215 
Teorii psihologice care explică diferențele psihoemoționale ale femeii și ale bărbatului ... 219 
Studii din domeniul psihologiei ce evidențiază diferențe ale structurii psihoemoționale  între femei și bărbați ........... 228 
Relația de cuplu din perspectiva femeii și a bărbatului, surprinsă în anumite studii din domeniul psihologiei ..... 239
Relația de prietenie din perspectiva femeii și a bărbatului ................ 254 

Capitolul 5 - Arta transfigurării, adorării frenetice și a iubirii copleșitoare și neîncetate în relațiile de cuplu care aspiră să fie perfect fericite .............. 259 
Starea de transfigurare, un mijloc inefabil de a vedea sublimul în tot, clipă de clipă .......... 262 Adorând ființa iubită, Dumnezeu ți se revelează..............277 
Să devenim adoratoarele perfecte ale lui Dumnezeu............... 282

Volumul al II-lea
Capitolul 1 - Continența amoroasă, o revoluție sexuală planetară.......... 5 
Considerații despre durata unui act sexual obișnuit.................. 5 
Continența sexuală, secretul tinereții fără bătrânețe și al vieții fără de moarte ..........................9 
Unele dovezi științifice ale existenței orgasmului prelungit în timpul fuziunii amoroase ..... 20 
Mărturii feminine despre diferențele dintre orgasmul cu continență și cel fără continență ......... 26 Efectele miraculoase ale jocurilor amoroase bazate pe continență sexuală ............. 27
Mărturii ale unor femei despre modul în care continența sexuală le-a transformat viața ... 36 
Starea Androginală Glorioasă, o sublimă realizare spirituală în cadrul unui cuplu ideal  ce practică continența sexuală ...... 44 
Transmutarea și sublimarea potențialului creator în cadrul unei fuziuni amoroase ............. 49 
Ce putem face pentru a reuși în practicarea cu succes a continenței sexuale?................ 53 

Capitolul 2 - Orgasmul .............. 74 
Orgasmul cu continență amoroasă - un izvor nesecat de extaz ............... 74 
Considerații științifice despre starea de orgasm ............ 86 
Efectele binefăcătoare, fără egal, ale orgasmului asupra sănătății, descoperite în studii riguroase .......... 91 
Mărturii ale unor femei care au trăit stări copleșitoare de orgasm în fuziuni amoroase bazate pe continență sexuală ............. 94 
Forme excepționale de orgasm multiplu prelungit................... 99 
Anatomia sexuală feminină ........... 104 
Fluidele sexuale feminine ........... 115 
Kalas-urile – materializări ale plăcerii feminine sublime .......... 118 
Preludiul și descoperirea zonele erogene feminine................... 126 
Mărturii ale unor femei despre activarea zonelor erogene..............141 

Capitolul 3 - Alte aspecte inedite ale erosului feminin ............. 142 
Cum trăiește femeia plăcerea? .......... 142 
Misterele feromonilor în cadrul relațiilor intime ........... 147 
O experiență unică – autoerotizarea .................. 150 
Fanteziile erotice, modalități practice de amplificare a imaginației creatoare ........... 164 
Sărutul, atingerea sufletelor îndrăgostite........................ 174 
Arta amorului oral – o artă ce-ar trebui să fie cunoscută de toate femeile ............. 181 
Mărturii ale unor femei care au trăit orgasmul oral ........................ 186 

Capitolul 
4 - Suspendarea menstruației, o modalitate de a deveni o femeie sănătoasă, fericită și armonioasă................ 189 
Menstruația un fenomen patologic? ............. 189
Efectele nefaste ale ciclului menstrual asupra trupului     și a structurii psihoemoționale a femeii .............. 205 
Menopauza ............ 210 S
uspendarea menstruației, un mijloc de a ne trezi plenar starea de Shakti........... 213 
Metode eficiente de suspendare armonioasă a menstruației........................ 220 
Mărturii ale unor femei care au în vedere suspendarea menstruației ........... 227 
Bibliografie ............. 231 
Glosar.......... 237

pag 56. Capitolul 2

Energiile sufletești arhetipale corespondente elementului subtil pământ 
Mama, Magna Mater 

Ideea forță: „Starea de iubire necondiționată față de toate ființele umane îmi umple sufletul.“ 

În tradițiile milenare ale umanității se consideră că o ipostază esențială a femeii este cea de Mamă Universală care hrănește și susține toate ființele umane cu energia ei dătătoare de iubire copleșitoare. Pentru cei înțelepți, principiul feminin matern este izvorul neîncetat al vieții, cel care menține și susține totul. Prin această ipostază arhetipală, femeia dobândește o valoare cosmică, fiind cea care dă naștere lumii pe care o hrănește neîncetat. Această energie a sufletului este în legătură directă cu aspectele divine ale Mamei Cosmice născătoare și manifestatoare a Universului, deoarece din yoni-ul Mamei Divine se naște întreaga Creație cu toate lumile și creaturile. 

Arhetipul Marii Mame este reprezentat de ciclul anotimpurilor și al Lunii, de ciclurile vieții unei femei, de la concepție, naștere, susținere până la moarte și renaștere. Atunci când este necesar, mama poate să aducă „moartea“ sau sfârșitul a tot ceea ce trebuie distrus pentru a fi reînnoit, printr-un act conștient, plin de compasiune și iubire. Mama este încarnarea misterului Vieții, a fertilității și iubirii necondiționate, a Compasiunii, a Grației și a Bunătății fără de sfârșit a lui Dumnezeu. Ea este personificată în mitologiile lumii ca fiind Gea, Genetrix sau Terra Mater. 

Calitățile sufletești specifice ale unei astfel de femei sunt: iubire, compasiune, iertare, susținere, capacitate de sacrificiu, altruism, bunăvoință, protecție, devotament, generozitate, umilință, bun-simț, stabilitate, vitalitate, erotism matern, răbdare, capacitate de a invoca Grația divină. Acest arhetip sufletesc feminin este în rezonanță cu unele caracteristici fundamentale ale Marilor Puteri Cosmice: Tara (starea de compasiune, iertare, grație), Kali (naștere și renaștere) și Kamalatmika (plenitudine și beatitudine extatică). 

Tema fecundității apare încă de acum 4000 de ani și este întruchipată de divinitățile materne din diverse regiuni: de la Pirinei până dincolo de zona egeeană, din Egipt și Mesopotamia până în India. Ea este Mama Glia, iar „Magna Mater Deorum“ semnifică transformarea, sursa inepuizabilă a vieții. Åži Mircea Eliade conturează această ipostază a femeii ca Magna Mater: „creatoare și paznică a Totului, orânduitoare a Cosmosului, a vieții și societății umane.“ De exemplu, în mitologia egipteană, zeița Isis este o divinitate telurică – în simbolul cosmologic ea este pământul negru al Egiptului, scăldat și fecundat de cursul Nilului (care reprezintă principiul masculin al lui Osiris) – ajunsă în lumea cerească, unde ea devine „Stăpâna Cerului“, „Cea care dă lumină Cerului“, „Regina tuturor zeilor“. Plutarh spune despre Isis: „ea reprezintă Principiul feminin al Naturii, receptaculul întregii geneze“. Astfel, Isis-Neit este numită „necunoscuta“, „adânc ascunsă“, „cea care este greu de atins“, „marea divinitate neînfrântă.“ În Grecia Antică, Demetra era zeița pământului, a agriculturii și a fertilității; ea simbolizează puterea regenerativă a pământului. Demetra reprezintă totodată maternitatea și iubirea necondiționată față de toate ființele umane.

Julius Evola susține că această ipostază a Mamei Divine este în corelație cu simbolul femeii goale: „Ea apare și în cele mai vechi timpuri ca o zeiță nudă, cu picioarele desfăcute spre a-și arăta yoni-ul, pentru a lăsa să curgă energiile lui magice, mana fecundității emise de către Genitrix sau Mama primordială“(...). La anumite popoare, aceeași temă cunoaște o expresie deosebită în desenul liniar stilizat al matricei – triunghiul cu vârful în jos, aluzie la yoni – simbol al forței magice menite să fertilizeze.“ Cei inițiați mai ales în sistemul Tantra Yoga sunt de părere că adorarea plină de transfigurare a trupului femeii goale și implicit a matricei sale feminine, a yoni-ului, permite intrarea în comuniune indescriptibilă cu Mahashakti. În trecut era binecunoscut cultul yoni-ului ca modalitate de a intra în comuniune cu dimensiunile tainice ale realității dumnezeiești. 

Ca întrupare a Mamei Divine, femeia are acces la Transcendența divină. Cei înțelepți spun: „Femeia, fascinantă în frumusețea ei și plină de energie, vitală, încarnează în același timp misterul Creației și al Ființei, a tot ceea ce este și devine, moare și renaște“. Ea este asociată cu natura și pământul, cu misterul și nevăzutul – „cu care se pune în legătură prin anumite procese instinctive și intuitive“ (Julius Evola). Simbolul cu care femeia a fost cel mai mult asociată de-a lungul timpului este fertilitatea sau pământul, fiind un aspect confirmat de fenomenele pe care femeia, spre deosebire de bărbat, le resimte în urma ritmurilor periodice ale Universului (de exemplu, în cazul ciclului menstrual, corespondent cu fazele lunii). Mircea Eliade spune: „Luna era unită cu pământul și ploaia printr-un fenomen concret: nunta între Cer și Pământ, fecundarea matricei telurice“.

O femeie în care s-a trezit arhetipul Mamei simte că trăiește pentru a oferi celorlalți iubire și pentru a-i susține necondiționat clipă de clipă. Necesitatea ei interioară este de a iubi, de a proteja, de a susține și de a îngriji. C. G. Jung a afirmat că principalele calitățile ale arhetipului mamei sunt: „iubitoare, dătătoare de viață, veselă și niciodată obosită.“

 

Evenimente

© 2017 Editura Venusiana. All rights reserved | Realizat de Webdesign