Elogiul Extazului

Editura: Venusiana

Autor: Irina Sublimen

Anul apariției: 2022

Nr pagini 352

Format: 14/21

65,00 lei

Wishlist
Wishlist

Autor

Irina Sublima

Irina Sublima

Această lucrare, inedită în cultura românească, își propune un exercițiu îmbogățitor, consistent, dătător de admirație, dezvăluind o deschidere, ce revelează un vast orizont pentru cei curioși și care sunt avizi să înțeleagă, deocamdată teoretic, această trăire de vârf.
Cititorii atenți vor avea astfel ocazia să descopere prin intermediul confesiunilor sincere ce sunt oferite fiorii indescriptibili, extatici ai marilor mistice, ai marilor mistici care au atins de mai multe ori asemenea trăiri beatifice.

Toate aceste descrieri nuanțate pot naște în inima cititorului suficient de receptiv, chiar empatic, dorul indescriptibil de Absolutul Dumnezeiesc.
Deîndată ce ajungem să descoperim, la început chiar și pentru câteva secunde privilegiate, anumite stări de extaz, ne trezim astfel, fulgerător, dintr-un iluzoriu vis efemer, subiectiv.

După o viață ce a fost trăită, poate, fiind scufundați în ignoranță, în indiferență, începem să întrezărim tainica strălucire a Spiritului, iar astfel se ivește, și crește apoi în ființa noastră sublima „poftă” pentru Dumnezeu.
Extazul se dovedește a fi promisiunea unei vieți noi, inclusiv paradiziace, care ne asigură revelarea gradată a adevăratei noastre identități nemuritoare.

Sublimul lăuntric ascuns, nebănuit începe să fie întrezărit. Începem să conștientizăm prin astfel de „firimituri” inestimabile realitatea inalterabilă a Eternității.

Unii cititori, plini de sagacitate, care vor devora chiar de mai multe ori la rând această carte îmbogățitoare, vor ajunge, poate, la concluzia că a venit și pentru ei timpul să accepte neîntârziat alternativa rodnică, plenar înnoitoare a unei splendide realități elevate, ce ne deschide posibilitatea unei vieți sublime, ce poate fi trăită din ce în ce mai des, în extaz.

Cuprins

Preambul … 7
Capitolul 1
Introducere în fenomenologia extazului … 19
Capitolul 2
Eternul feminin – puterea extaziantă a lui Dumnezeu … 49
Capitolul 3
Experiențe autentice ale revelării intime a Eternului Feminin … 87
Capitolul 4
Extazele misticelor creștine … 111
Capitolul 5
Eros și extaz … 193
Capitolul 6
Erosul pur trăit plenar în fuziuni amoroase autentice… 247
Capitolul 7
Extazul nostru cel de toate zilele … 309

Epilog … 317

Mulțumiri … 319

Glosar … 320

Bibliografie … 351

Răsfoiește

Pagina 194

Capitolul 5
Eros și extaz

„Pulsiunile erosului împreună cu bătăile inimii
dau naștere extazului.”
Anaïs Nin

Există între Eros și Dumnezeire o înrudire incomprehensibilă. Tradițiile spirituale ezoterice o tăinuiesc și o revelează în același timp, inclusiv creștinismul care metaforizează sublimul mistic în admirabile expresii erotice. „Cântarea cântărilor” sau reprezentările artistice ale misticelor extaziate în comuniunea vădit erotică ce este posibil a o avea cu Dumnezeu arată faptul că iubirea, în amploarea ei, cuprinde incontestabile valențe erotice. Iubirea mistică, a sufletului avântat către Dumnezeu nu doar că nu se putea lipsi de savoarea erosului, ci îl aduce la o exaltare formidabilă. Cine s‑ar fi gândit că pe măsură ce ne înălțăm spre Dumnezeu, sentimentul intimității cu El poate deveni atât de erotic! (…)

Capitolul 4
Pagina 177-178
Extatica Tereza și poetica mistică (1515‑1582)

„Sufletul este într‑atât de adâncit în apa grației dumnezeiești încât nu mai poate nici înainta, nici da înapoi. Am putea spune, o ființă care, ținând în mână lumânarea binecuvântată, este pe punctul de a muri de moartea pe care o dorește.” (Sfânta Tereza, Viața mea, capitolul al XVI‑lea).
Ilustră îndrăgostită și transmițătoare a unor inexprimabile delicii spirituale, mireasă a lui Hristos și doctor al Bisericii, sfânta Tereza continuă, fascinantă, să exercite o uimitoare putere asupra filosofilor, artiștilor și preoților. Este cu siguranță cea mai cunoscută mistică, mereu actuală, una dintre femeile extraordinare ale Evului Mediu și ale tuturor timpurilor: Sfânta Tereza din Avila, numită și Tereza cea Mare. Ea și‑a dobândit un loc deosebit în rândul sfinților prin activitatea de reformare a mănăstirilor de călugărițe și călugări din Ordinul Carmelitan, prin viața ei țesută din suferințe, extaze și minuni și prin scrierile pline de farmec și înțelepciune supraomenească.
În căutarea sa de a descrie experiențele mistice, Tereza de Avila deținea un lexic al extazului care cuprindea zeci de termeni: extaz, răpire, beatitudine, absorbție. „Aș vrea să explic diferența care există între împărtășanie și beatitudine, între elevare, zborul sufletului și răpire. Toate sunt unul și același aspect. Consider că sunt nume diferite pentru același lucru – extazul.”
Deseori mistica din Avila experimenta așa‑numitele străpungeri sau extazul violent, în care îngerul îi penetra inima cu vârful de foc al unei sulițe. Se spune că durata stărilor de extaz era de obicei de câteva ore. Tereza evocă o stare extatică pe care a trăit‑o la un moment dat la intrarea în biserică:
„Odată ajunsă la biserică, am fost cuprinsă de o imensă beatitudine. Părea că văd cerurile cum se deschid. M‑am împărtășit și am ascultat slujba, nu știu cum am fost în stare de aceasta. Totul mi s‑a părut foarte scurt, astfel încât nu mică mi‑a fost mirarea când am auzit ceasul bătând și mi‑am dat seama că rămăsesem în această stare de extaz și beatitudine vreme de câteva ore.” (…)

Capitolul 5
Pagina 298

În intimitatea delicioasă, indescriptibilă a fuziunii intime, realizată cu continență erotică amoroasă, aspirația femeii devine capabilă să realizeze veritabile miracole și poate prelua fulgerător și cu o mare ușurință aspectele complementare ale iubitului. Coincidentia oppositorum este echilibrul perfect și armonizarea extatică a valorilor opuse.
Sorbindu‑și frumusețea unul altuia, iubiții se dilată și se întregesc în starea androginală glorioasă. Asemenea promisiuni vorbesc despre adevărate extaze, beții delicioase ale simțurilor și ale sufletului ce se deschid pentru a lăsa grația să inunde ființa cu o intensitate ce nu cunoaște măsură.
„Mai avusesem trăiri amoroase în care am perceput Adevărul Ultim dumnezeiesc, dar de data aceasta tot ce am trăit a fost mult mai intens, zguduitor, copleșitor, misterios, inefabil, revelator și durabil, față de ceea ce am experimentat în ultimele luni.
Încă de la preludiu, am simțit că mă trezesc erotic intens, în timp ce urmăream să captez în ființa mea energia Erosului Pur și a Iubirii Dumnezeiești. Urmăream să mă centrez în centrul subtil fundamental de forță Sahasrara. De la acel nivel modulam energiile foarte ușor, încât simțeam că puteam induce cu ajutorul lui Dumnezeu trăiri frumoase.
La un moment dat, am simțit Gratia lui Dumnezeu Tatăl. El și‑a întors fața către noi și era foarte prezent, deși Dumnezeu este întotdeauna cu noi. De data aceasta am fost conștientă de comuniunea directă cu Dumnezeu, El lua parte la fuziunea noastră și ne oferea grația Lui cutremurătoare.
Am început să îmi simt creștetul capului din ce în ce mai dinamizat și simțeam o stare erotică foarte intensă în toată ființa, simțeam că se încărcase din preaplin de energia sublimă a Erosului Pur și, prin empatie, mă simțeam foarte dinamizată erotic, dar într‑un mod elevat, transcendent. (…)”